Aankondiging

Collapse
No announcement yet.

Auto versus economie ?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Auto versus economie ?

  Auto's zouden goed zijn voor de economie wordt er beweerd. Meer wegen zouden de economie doen opleven. We horen dat ons hele leven al en zo vaak, dat we het zijn gaan geloven. Is het dn echt zo?

  Durven we wel aan deze stellingen te twijfelen?
  Hier volgt het een en ander om deze - in deze tijd prikkelende - stelling te onderbouwen.

  Kosten?
  Het gebruik van auto's kost geld. Niet alleen prive, maar ook met ons allen, kosten auto's geld. Kijk maar:

  Ruimte-kosten
  In een autogerichte maatschappij wordt steeds meer ruimte vrijgemaakt voor de auto. De bebouwing moet zich daarvoor verspreiden over grote gebieden (grote steeds verdergaande suburbanisatie). De afstanden worden daardoor veel groter. Er zijn niet alleen meer straten en wegen nodig, maar ook zal de politie haar aandacht meer verdelen, of meer agenten inhuren. Tevens zijn er meer gas- en rioleringsbuizen, stroom-, telefoon-, data en centrale antennekabels, waterleidingen en straatlantaarns nodig. Dat alles kost heel veel geld.

  De ruimte die autos, zowel rijdend als stilstaand innemen gaat ten koste van andere mogelijke bestemmingen. Bestemmingen die welvaart en/of welzijn opleveren. Zo is in 2003 becijferd dat gemeenten 4 miljard euro mislopen, doordat ze parkeerruimte moeten bieden. ('Impliciete' miljardensubsidie voor openbaar parkeren) en zie de page over "het leven en sterven van steden".

  Schaalvergrotings-kosten
  Door de autogerichtheid worden veel voorzieningen en winkels en dergelijke geclusterd, bijvoorbeeld regionale ziekenhuizen en mega-weidewinkels. Dit wordt schaalvergroting genoemd. De voorzieningen komen veelal op plaatsen die vrijwel uitsluitend met de auto bereikbaar zijn. Zoals recepties in 'the middle of nowhere'. Dit levert meer en meer een maatschappelijke verplichting op tot reizen en autogebruik. De auto is daarmee echter geen luxeartikel meer, maar slechts een zeer duur huishoudelijk artikel. Van zijn hulp worden we almaar meer onderworpen. Meer wegen lokt uit tot nog meer gebruik van de auto. Meer wegen stimuleert tot overconsumptie van de auto. De ruimtelijke ordening past zich aan aan de extra wegen en het oorspronkelijke voordeel verdwijnt in luttele jaren.

  Import-kosten
  Door meer wegen zullen er nog meer auto's gaan rijden, en zullen er nog meer kilometers gemaakt worden. Hiervoor zijn wel voertuigen en olie nodig, die we moeten importeren. Door de olie- en autoinvoer gaat er geld naar het buitenland. Dit is een verlies voor de binnenlandse markt en is daarmee nadelig voor de Nederlandse economie.

  Concurrentiepositie
  Er vloeit daardoor een groter wordend percentage van de inkomsten naar het buitenland. En erger nog: de kosten voor de burger en voor het bedrijfsleven zijn ook groter geworden: naast de bovenbeschreven maatschappelijke kosten, zijn daar eveneens de kosten voor de aanleg en het beheer van al die dure wegen.

  Om dat alles te kunnen betalen is er meer loon of inkomsten nodig. Niet alleen bij de burger en het bedrijfsleven maar ook bij de overheid, de zorgsector, de diensten, het openbaar vervoer enzovoort. Dus de kosten worden over de gehele linie hoger. Deze hogere kosten worden vanzelfsprekend verrekend in de producten. Producten worden daarmee ook duurder en met duurdere producten daalt bovendien de concurrentiepositie van het land.

  Hoe te betalen?
  Dan lijkt het alsof er slechts twee mogelijkheden zijn: er zal ergens bezuinigd moeten worden: minder zorg?, minder pensioen? minder AOW, WAO, WW? en er moet meer uren gewerkt worden. Per gezin is 5 dagen per week niet genoeg meer. Er moet meer gewerkt worden, ongeveer zo'n 6 tot 7 dagen per week. Meer industrie is dan noodzakelijk, niet voor meer welvaart maar om de welvaart op gelijk nivo te houden. Als daarvoor meer wegen 'nodig' zijn, is de vicieuze cirkel weer rond. Dat betekent dus minder voorspoed: minder welzijn en minder echte welvaart!
  Het Bruto Nationaal Product (BNP) geeft in dit geval wel aan dat er meer omzet is. Want het BNP groeit, maar niet de (bijbehorende?) welvaart. Want doordat het betalen van de hogere maatschappelijke kosten meer inkomsten vereist, zijn de welvaartseffecten miniem. Het BNP zou op dit effect gecorrigeerd moeten worden. Ik hoop dat economen hiervoor een goede meetmethode ontwikkelen.

  Welzijnswelvaart
  Denk eens even aan de welvaartsvermindering door verkeersongelukken, aan het de drukke steden en dorpskernen met zijn tegenwoordig de herrie, gevaar en benauwde lucht overheersen zodat niemand daar meer wil komen, aan de gezonde mensen die door fijn stof een vergrote kans op vervroegd overlijden oplopen.
  Meer wegen zullen vooral deze duistere kant van de auto stimuleren. Hoe hoog je loon ook is, je kunt niet kopen wat door de auto aan het verdwijnen is ...
  Waar vind je nog stilte? Hoeveel tijd vergt het niet extra om je kinderen te behoeden tegen motorvoertuigen. Hoevelen durven niet meer een ommetje te fietsen, angstig voor haastige automobilisten. Hoeveel geld kosten politiecontroles van de maatschappij, hetzij van de overheid, hetzij van de burgers? Waarom irriteren we ons toch zo in de auto en hoe gewoon mag schelden dan worden, eerst in de auto en daarna ook erbuiten? Dit alles knaagt stukje bij beetje aan de basisvoorwaarden voor een gezonde welvaart.

  Voor - veronderstellingen
  Omdat bedrijven altijd op die plekken zich vestigen die bereikbaar zijn voor leveranciers en afnemers, is het geloof ontstaan dat meer wegen per definitie meer welvaart oplevert. Doordat vrijwel iedereen daarvan uitgaat, gaan de verschillende overheden over tot het aaleggen van meer en / of bredere wegen. Dat geeft vertrouwen aan burgers, banken, bedrijfseconomen en aandeelhouders. Die durven weer te consumeren, te investeren, te kopen en de economie draait weer. Dus doordat de overheid vertouwen koopt bij zijn burgers, brengt welvaart mee. (Als andere voorwaarden, zoals veiligheid, zekerheid, zinvolheid, gezond milieu, gezondheidszorg, zorg voor minder bedeelden enz. ook voldoende aanwezig zijn.)

  In zogenaamde primitieve samenlevingen deden de overheden dat met allerlei rituele offers. Zoveel is er niet veranderd, alleen het soort offer verschilt nogal. Missionarissen maakten daar een eind aan en velen vreesden om een gigantisch economische crisis. Maar het toen vitale christenzijn zorgde ervoor dat de werkelijke voorwaarden er gesteld werden voor een gezonde welvaart. En zo is het nu ook, het afkopen van deze taak door een door het volk gewilde offerande (meer wegen gaat ten koste van natuur, milieu, stilte, enz.) is gemakkelijker dan buiten het algemene denkkader te denken.

  Anders rekenen
  Wanneer er een omkeer plaatsvindt in de voor-veronderstellingen (waarvan je uitgaat voordat je ergens over nadenkt en doet), kan welvaart echt duurzaam worden. Het hoeft dan niet meer ten koste gaan van de leefomgeving en van bepaalde groepen mensen (allochtonen). Maar ook juist wijzelf worden er beter van.

  Dan mag blijken dat rustiger rijden niet allen vaak sneller gaat, maar ook beter is voor de bereikbaarheid en de economie, dan meer wegen. Dan mag het maatschappelijk beloond worden als je de drukke spits mijdt, om plaats te maken voor verkeer dat meer economisch voordeel oplevert. Dan kan weer ontdekt worden dat de auto ons ervan weerhield dat we voldoende lichaamsbeweging krijgen tijdens onze dagelijkse bezigheden.

  Dan durven winkeliers weer te zien dat fietsende en lopende klanten goed zijn voor hun winkel. Want hoewel fietsers en voetgangers per keer minder kopen, maar dat maken ze ruimschoots goed doordat ze vaker komen. En doordat ze frequenter komen, is de bevoorrading eenvoudiger en goedkoper, dan wanneer alles in een keer gekocht wordt, ongelijkmatig over de week verdeeld.

  Dan mag weer gezegd worden dat nabijheid wel belangrijk is, voor economie en leefomgeving. Nabijheid is zelfs de manier om de bereikbaarheid te verbeteren. Daarvoor zijn wel anderssoortige vervoersmiddelen nodig. Dan ontstaat er de drive om alternatieve vervoersmogelijkheden in te voeren, bijvoorbeeld de baantaxi, fietstunnels met wind mee, ligfietsen, fietskarren, elektrofietsen. En wie weet wat dan nog meer mogelijk wordt.


  Jan

 • #2
  Tja, het is wat je wilt. Als je ideaal een dorpse samenleving is, dan moet je autogebruik vooral terugdringen. Maar ik denk dat Nederland daar al teveel voor veranderd is.

  Op dit moment is (auto)mobiliteit een noodzaak. Voor veel mensen en voor de economie. Onze economie draait namelijk voor een groot deel op de kennis en kunde van vakmensen, specialisten. Een vakman heeft bij passende werkzaamheden een hele grote toegevoegde waarde. Groter dan een groot aantal willekeurige laag-opgeleide of onervaren krachten.
  Maar een vakman/specialist heeft een beperkte inzetbaarheid qua tijd(sduur) en qua werkzaamheden.
  Dat betekent dat een specialist, een vakman, moeilijk aan passend werk zal komen in de directe omgeving en dus wel verder zal moeten reizen. Telkens weer verhuizen in de zoektocht naar werk waar je je vakmanschap kan toepassen is mijn inziens belastender dan dagelijks grote afstanden reizen.

  Die vakmensen leveren een hele grote bijdrage aan onze economie. Als je geen vakmensen meer hebt, dan glijdt onze economie af en kunnen we zeker onze levensstijl en welvaart meer handhaven.

  Dus als je de mobiliteit wil reduceren, dan zal je ook terug gaan naar een heel andere, simpelere samenleving met niet het welvaartsniveau dat we nu kennen. Terug naar de boer, de scharensliep, de smid, de bakker. Terug in de tijd dus.
  All rights reserved. Permission granted to partially copy posts for quoting. Generic remarks do not necessarily apply to specific individuals. Smileys do apply even when not explicitly stated. In case of doubt consider the offending text a joke. A lack of understanding on your side does not constitute a lack of humor on my side. If you still feel offended, HTFU and get a life.

  Comment


  • #3
   Precies. Terug naar de VOC-tijd (en de bijbehorende mentaliteit!). Toen hadden we genoeg aan milieuvriendelijke zeilschepen om stinkend rijk te worden! :)

   Comment


   • #4
    Ha ik heb ooit hierop een literatuurstudie verricht nav mijn stage in Tanzania.

    Ik zou zeggen, ga eens kijken in een ontwikkelingsland (top5 svp) en zie de effecten van een in het regenseizoen aftakelende weg vergeleken met de rest van het jaar.

    Over aanleg van nieuwe wegen maar niet gesproken.

    Echter het is wel een vicueuze cirkel.

    Voor een goede economie heb je een goede infrastructuur nodig.

    Diezelfde infrastructuur heeft een goede economie nodig.

    Het effect van een klein beetje ontwikkelingshulp (overheidssteun) is daarin zeer zichtbaar.

    :-)

    E
    يوم واحد لا ضحك هو ليس يوم واحد عاش. :-)

    Comment


    • #5
     Toch overdrijft Nederland volgens mij het economische belang van goede wegverbindingen. "Bereikbaarheid is voor bedrijven onmisbaar," lees je dan. Als dat zo is, waarom vestigen ze zich dan massaal in Amsterdam-Zuid, rond Schiphol, in Hoofddorp, bij Eindhoven en ga zo maar door? Op plekken waar de bereikbaarheid door files al twintig jaar een drama is?

     Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder zijn uitstekend bereikbaar. Op de schaarse snelwegen die je daar hebt, staan nooit files. Er is plek zat, grond kost er geen drol. Maar geen bedrijf dat zich er vestigt. Nee, het moet dan tch weer allemaal in de Randstad zitten.

     Met alle extra verkeersbewegingen van dien.

     Terwijl het eigenlijk puur psychologisch kuddegedrag is: je klanten en leveranciers zitten er, dus wil je er ook zitten. Ik *begrijp* het wel, maar het is pure psychologie, en volkomen irrationeel. Er is sinds de opkomst van het internet geen enkele reden meer om zo dicht bij andere bedrijven te moeten zitten.

     Als je de economie een impuls wilt geven, moet je het niet doen door meer wegen in de Randstad aan te leggen, maar door bedrijven ervan te overtuigen dat (A) ze zich moeten spreiden, (B) hun medewerkers minder onderweg moeten laten zijn - bijvoorbeeld door thuiswerken - en (C) door naar alle grote bedrijvenparken direct een alternatieve railverbinding aan te leggen, zodat je er niet meer verplicht met de auto naartoe hoeft.
     Op dag 8 schiep God de tie-wrap en de duct tape. En God keek en zag dat het goed was.

     Comment


     • #6
      ik snap trouwens heel de discussie niet over meer asfalt / deltaplan infrastructuur.

      Als morgen het riool in Amsterdam te klein is zeggen we dan ook met zijn allen dat we maar minder naar de tiolet moeten gaan, of beter gezegd, alle letters a t/m c kakken tussen 06 en 07u

      We zijn een beetje doorgedraaid

      E
      يوم واحد لا ضحك هو ليس يوم واحد عاش. :-)

      Comment


      • #7
       Oorspronkelijk geplaatst door brun Bekijk bericht
       Toch overdrijft Nederland volgens mij het economische belang van goede wegverbindingen. "Bereikbaarheid is voor bedrijven onmisbaar," lees je dan. Als dat zo is, waarom vestigen ze zich dan massaal in Amsterdam-Zuid, rond Schiphol, in Hoofddorp, bij Eindhoven en ga zo maar door? Op plekken waar de bereikbaarheid door files al twintig jaar een drama is?
       Omdat bereikbaarheid voor werkgevers geen issue is, omdat werknemers zich er gewoon naar schikken.
       Voor het 'gewone' kantoorvolk is het geen issue, want die wonen in de buurt. Voor de vakmensen is bereikbaarheid wel een probleem, maar die moeten zich er wel naar schikken, omdat hun specialisme een beperkte inzetbaarheid heeft. Ze hebben zich er meestal toch bij neergelegd dat ze moeten reizen om geld te verdienen, dwz. dat ze moeten reizen om mr te verdienen dan wanneer ze geen specifieke vakkennis hadden.

       Kijk, je bent wel een domme kut als je elke dag van Den Haag naar Amsterdam gaat voor een baan die je ook in Den Haag kan vinden. Of zoals de domme kut (m) die ik eerder dit jaar tegenkwam die elke dag van Amsterdam naar Den Haag reisde voor een kuttraineeship die hij makkelijk in de buurt had kunnen doen.
       Maar als je meer geld kan verdienen of betere carrierekansen hebt door elke dag in de file te zitten en je dat het waard vind, dan moet je dat vooral doen.
       En ja, dat heeft een economische waarde. Want die dikke bankiel (tm) die elke dag van Kutkrabbeveen naar Reuteldam reist verdient wel een dik belegde botelham en draagt zo zijn steentje bij aan economie en staatsinkomsten. Hij had ook bakkersknecht kunnen worden in Gamaweier voor een hongerloontje en dat zou een stuk minder bijgedragen hebben aan onze economie, staatskas en welvaart.
       All rights reserved. Permission granted to partially copy posts for quoting. Generic remarks do not necessarily apply to specific individuals. Smileys do apply even when not explicitly stated. In case of doubt consider the offending text a joke. A lack of understanding on your side does not constitute a lack of humor on my side. If you still feel offended, HTFU and get a life.

       Comment


       • #8
        Het probleem van NL is eigenlijk dat het zo klein is en alles zo bereikbaar. Wat je in het buitenland (Silicon Valley!) ziet is dat bedrijven zich graag vestigen op locaties waar schaarse vakkennis voorhanden is.

        Rondom Eindhoven is dat wel een beetje het geval en in zekere zin Amsterdam ook. De financiele sector is toch geconcentreerd rondom Amsterdam, dus als je je geld verdient in die sector dan ligt het voor de hand om je daar te vestigen. Dat een hoop mensen dat weer niet doen ligt aan 2 dingen:
        1. De regio Amsterdam is te kut om te wonen, eh, ik bedoel ze willen liever ergens anders wonen, of
        2. Ze verwachten misschien dat ze in de (nabije) toekomst niet in de financiele sector werkzaam zullen zijn.
        All rights reserved. Permission granted to partially copy posts for quoting. Generic remarks do not necessarily apply to specific individuals. Smileys do apply even when not explicitly stated. In case of doubt consider the offending text a joke. A lack of understanding on your side does not constitute a lack of humor on my side. If you still feel offended, HTFU and get a life.

        Comment


        • #9
         Tipanda, de 880 staat 's morgens en 's middags ook helemaal vol, hoor....;-)

         Lees ik niks over auto's als statussymbool?
         Over een soort aangeleerd primaire behoefte om met je 18 je rijbewijs te halen en zsm een auto te scoren?
         Dat veel mensen wel dichter bij hun werk zouden willen wonen maar dit niet kunnen betalen?
         Dat de overheid het hele flikkerse gebeuren in stand houdt om de economie draaiend te houden?

         Er zijn best oplossingen maar die gaan pijn doen. Pijn is niet fijn dus stellen we (lees: overheid) alles maar zo lang mogelijk uit tot de bom barst.
         (Goh, ik moet gelijk denken aan de krediet-ellende in de US en het onvermogen van de NL-overheid om het kutmakrokranen probleem aan te pakken...uitstellen en kop in 't zand; na ons de zondvloed!)
         All you need to remember is the number '70' .

         Comment


         • #10
          Oorspronkelijk geplaatst door Fastturbo Bekijk bericht
          Auto's zouden goed zijn voor de economie wordt er beweerd. Meer wegen zouden de economie doen opleven. We horen dat ons hele leven al en zo vaak, dat we het zijn gaan geloven. Is het dn echt zo?

          Durven we wel aan deze stellingen te twijfelen?
          Hier volgt het een en ander om deze - in deze tijd prikkelende - stelling te onderbouwen.

          Kosten?
          Het gebruik van auto's kost geld. Niet alleen prive, maar ook met ons allen, kosten auto's geld. Kijk maar:

          Ruimte-kosten
          In een autogerichte maatschappij wordt steeds meer ruimte vrijgemaakt voor de auto. De bebouwing moet zich daarvoor verspreiden over grote gebieden (grote steeds verdergaande suburbanisatie). De afstanden worden daardoor veel groter. Er zijn niet alleen meer straten en wegen nodig, maar ook zal de politie haar aandacht meer verdelen, of meer agenten inhuren. Tevens zijn er meer gas- en rioleringsbuizen, stroom-, telefoon-, data en centrale antennekabels, waterleidingen en straatlantaarns nodig. Dat alles kost heel veel geld.
          Dit is 'mickey mouse' geld. Vroegah woonde rijke mensen ook verderaf. In de categorie oneigenlijk dus.

          De ruimte die autos, zowel rijdend als stilstaand innemen gaat ten koste van andere mogelijke bestemmingen. Bestemmingen die welvaart en/of welzijn opleveren. Zo is in 2003 becijferd dat gemeenten 4 miljard euro mislopen, doordat ze parkeerruimte moeten bieden. ('Impliciete' miljardensubsidie voor openbaar parkeren) en zie de page over "het leven en sterven van steden".
          Dit is 'mickey mouse' geld. Op die parkeerplaatsen kunnen geen woningen gebouwd worden, maar zo is het wel gekapitaliseerd. In de categorie oneigenlijk dus.

          Schaalvergrotings-kosten
          Door de autogerichtheid worden veel voorzieningen en winkels en dergelijke geclusterd, bijvoorbeeld regionale ziekenhuizen en mega-weidewinkels. Dit wordt schaalvergroting genoemd. De voorzieningen komen veelal op plaatsen die vrijwel uitsluitend met de auto bereikbaar zijn. Zoals recepties in 'the middle of nowhere'. Dit levert meer en meer een maatschappelijke verplichting op tot reizen en autogebruik. De auto is daarmee echter geen luxeartikel meer, maar slechts een zeer duur huishoudelijk artikel. Van zijn hulp worden we almaar meer onderworpen. Meer wegen lokt uit tot nog meer gebruik van de auto. Meer wegen stimuleert tot overconsumptie van de auto. De ruimtelijke ordening past zich aan aan de extra wegen en het oorspronkelijke voordeel verdwijnt in luttele jaren.
          De vraag is of dit aan de auto te wijten is, of aan andere zaken. Maar hier is wel een duidelijk punt.

          Import-kosten
          Door meer wegen zullen er nog meer auto's gaan rijden, en zullen er nog meer kilometers gemaakt worden. Hiervoor zijn wel voertuigen en olie nodig, die we moeten importeren. Door de olie- en autoinvoer gaat er geld naar het buitenland. Dit is een verlies voor de binnenlandse markt en is daarmee nadelig voor de Nederlandse economie.
          Kolder, die olie en auto's worden geraffineerd, vervoerd en gemaakt met onderdelen van Nederlandse bedrijven.

          Concurrentiepositie
          Er vloeit daardoor een groter wordend percentage van de inkomsten naar het buitenland. En erger nog: de kosten voor de burger en voor het bedrijfsleven zijn ook groter geworden: naast de bovenbeschreven maatschappelijke kosten, zijn daar eveneens de kosten voor de aanleg en het beheer van al die dure wegen.
          Hier heeft elk land last van, behalve de ontwikkelingslanden en goh, die maken de achterstand niet goed, kolder dus.

          Vanaf hier wordt op bovenstaand drijfzand doorgeredeneerd, vergeten wordt gemakshalve ook even dat de inkomsten op autobezit en gebruik in ruime mate voldoende zijn om de kosten van infrastructuur te betalen.
          Reactie in het artikel.
          Het is verontrustend dat de enige zekerheid in ons leven (dat we doodgaan) nog steeds niet empirisch is bewezen voor iedereen.
          Het licht aan het einde van de tunnel is een aanstormende trein

          Comment


          • #11
           En moet je kijken hoe ver mensen in ontwikkelingslanden of opkomende economieen moeten reizen voor een baan.
           Kijk naar de volksverhuizing in China van arme boeren uit de provincie naar de grote stad en de problemen die daardoor ontstaan.

           De behoefte aan mobiliteit is een gegeven en heeft economische en maatschappelijke waarde. Dus als maatschappij kunnen we het best die behoefte aan mobiliteit zo goed mogelijk faciliteren.

           En nee, die behoefte aan mobiliteit kan je niet volledig of zelfs maar afdoende afdekken als je autogebruik niet zou toestaan.
           All rights reserved. Permission granted to partially copy posts for quoting. Generic remarks do not necessarily apply to specific individuals. Smileys do apply even when not explicitly stated. In case of doubt consider the offending text a joke. A lack of understanding on your side does not constitute a lack of humor on my side. If you still feel offended, HTFU and get a life.

           Comment


           • #12
            Kijk, in een beetje moderne economie moet je natuurlijk wel de noodzaak voor mobiliteit zo laag mogelijk zien te houden.Drukt de kosten, is goed voor 't milieu enzo.
            All you need to remember is the number '70' .

            Comment


            • #13
             Oorspronkelijk geplaatst door CWATR Bekijk bericht
             Kijk, in een beetje moderne economie moet je natuurlijk wel de noodzaak voor mobiliteit zo laag mogelijk zien te houden.Drukt de kosten, is goed voor 't milieu enzo.
             Geldt dat ook niet voor een huishouden dan? Eigenlijk niet normaal hoeveel een auto neemt uit het budget van Jan Modaal. Kan je toch veel andere dingen voor doen. Onbegrijpelijk eigenlijk dat niet meer mensen (die eigenlijk niks om auto's geven) warm lopen voor allerlei carpoolsystemen.

             Comment


             • #14
              Toch logisch, de auto is je eigen stukje mobiele vrijheid.................en dat domijn wenst niemand op te geven ( ja mischien Gerard Geitenwollensok...................maar dat tikt ook niet aan, en het spoort ook niet met die gasten......................:-)
              If you can't dazzle them with brilliance, baffle them with bullshit!

              When they say nothing's wrong that's when you run

              Comment


              • #15
               Vroeger wilde de PvdA iedereen aan de auto......................een recht voor elke arbeider...............................koste wat het kost, het zou en moest gebeuren ( weer een vb van een zwakke lange termijn planning LOL)

               Nu willen ze iedereen er weer uit............................beetje lastig met opgebouwde rechten uit het verleden......................vooral als het Jan Modaal betreft, terwijl hier iedereen met minstens 3 keer modaal zich te barsten lacht en het gas nog eens even flink intrapt............WTF crisis, benzine prijs en milj...............:-)
               If you can't dazzle them with brilliance, baffle them with bullshit!

               When they say nothing's wrong that's when you run

               Comment


               • #16
                Mobiliteit is voor mensen heel erg belangrijk. Kijk maar hoeveel waarde mensen hechten aan vakanties in het buitenland, soms zo ver mogelijk.
                All rights reserved. Permission granted to partially copy posts for quoting. Generic remarks do not necessarily apply to specific individuals. Smileys do apply even when not explicitly stated. In case of doubt consider the offending text a joke. A lack of understanding on your side does not constitute a lack of humor on my side. If you still feel offended, HTFU and get a life.

                Comment


                • #17
                 Oorspronkelijk geplaatst door V4 Bekijk bericht
                 Geldt dat ook niet voor een huishouden dan? Eigenlijk niet normaal hoeveel een auto neemt uit het budget van Jan Modaal. Kan je toch veel andere dingen voor doen. Onbegrijpelijk eigenlijk dat niet meer mensen (die eigenlijk niks om auto's geven) warm lopen voor allerlei carpoolsystemen.
                 lees post #9 nog maar een keer.
                 All you need to remember is the number '70' .

                 Comment


                 • #18
                  Ha, die Gummers;

                  Berichtje uit de Volkskrant dat maar weer eens aantoont dat investeringen in het wegennet nog helemaal zo'n gek idee niet zijn. Vooral die laatste alinea is aardig; met name de gezinnen met lagere inkomens worden gezien als doelgroep voor het OV en toch maken ook zij 65% van hun kilometers met de eigen auto. Is gewoon een centenkwestie; vorige week een retourtje A'dam Sloterdijk - Utrecht CS gekocht voor 13,60. Daar komt dan nog een strippenkaart bij. Dat is met n persoon al bijna niet goedkoper dan de variabele kosten van een zuinige auto, laat staan (zoals in mijn geval) met zijn drien. T'is dat je op zo'n dag slenteren wel zo af en toe een biertje lust....
                  Scherven brengen gelul.

                  Comment


                  • #19
                   OV is echt veel en veels te duur ten opzichte van de auto en daar kunnen parkeertarieven niets aan wijzigen.

                   En mensen die zeggen dat je alle vaste lasten ook mee moet rekenen, zijn gek.

                   Comment


                   • #20
                    Ha, die Cav;

                    Klopt; vaste lasten meerekenen is de (onterechte) basis van de hele prijsvergelijking. En dan nog; ik denk dat ons gezin zonder auto's en alles per OV reizend niet eens goedkoper uit zou zijn. Als we tenminste alles per OV zouden knnen doen....
                    Scherven brengen gelul.

                    Comment


                    • #21
                     Oorspronkelijk geplaatst door Dennis Cavallino Bekijk bericht
                     OV is echt veel en veels te duur ten opzichte van de auto en daar kunnen parkeertarieven niets aan wijzigen.

                     En mensen die zeggen dat je alle vaste lasten ook mee moet rekenen, zijn gek.
                     Eens, eenmaal een auto voor de deur zijn een groot deel van je vaste lasten (verzekering, wegenbelasting - of hoe dat tegenwoordig heet, afschrijving en onderhoud) al grotendeels betaald.
                     En voor diegenen die daar niet mee eens zijn en vinden dat het volgende variabel is:
                     - banden: na 6/8 jaar toch vervangen ook al rijdt je er geen km mee. type nogrip/nowear dus extra km's zijn ook te vervangen. we hebben het niet over 50K km's per jaar.
                     - onderhoud: 1x/jaar apk plus grote beurt zit je zowiezo aan, extra slijtage aan distririem (ook minimaal 1x/6 jaar) e.d. is niet noemenswaardig.
                     - verzekering: sinds wanneer vertelt de gemiddelde automobilist serieus aan zijn verzekering dat hij dit jaar toch net boven de 14K km's is uitgekomen?
                     - afschrijving: die paar extra km's maken op dat 8 jaar en ouder gebakje echt niet meer uit, sommige vinden het zelfs fijn als een auto minimaal 10K km per jaar rijdt.

                     /rant
                     Het is verontrustend dat de enige zekerheid in ons leven (dat we doodgaan) nog steeds niet empirisch is bewezen voor iedereen.
                     Het licht aan het einde van de tunnel is een aanstormende trein

                     Comment

                     Working...
                     X
                     😀
                     🥰
                     🤢
                     😎
                     😡
                     👍
                     👎