Aankondiging

Collapse
No announcement yet.

Nederland gidsland en internationale proeftuin Elektrisch rijden

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Nederland gidsland en internationale proeftuin Elektrisch rijden

  volgens mij nog niet langsgekomen hier.

  Samenvatting kamerbrief Plan Elektrisch Rijden

  ZERAuto, een blog over elektrisch rijden, heeft een samenvatting gemaakt van de brief van de ministers Eurlings en Van der Hoeven aan de Tweede Kamer met het 'Plan van Aanpak Elektrisch Rijden'.


  Samenvatting van ZERAuto
  >> Ambitie en essentie
  In periode 2009-2100 moet Nederland gidsland en internationale proeftuin worden
  Rijksbijdrage: maximaal 65 miljoen euro
  Uitgelokte investeringen bedrijven: 500 miljoen euro


  Drieledige rijksbijdrage:
  1. Oprichting Formule E-team voor introductie elektrisch rijden (aanjagen marktontwikkeling, wegnemen belemmeringen)
  2. Praktijkproeven; demonstratieprojecten; aanschaf door overheden; ondersteunen oplaadstructuur; onderzoek, ontwikkeling productie van auto’s en onderdelen door oprichting consortium/coalitie; flankerend beleid
  3. Door Formule E-team gecoördineerde en gefaseerde marktbenadering

  Naast elektrische auto’s zijn er meer opties nodig om de doelstelling (Schoon en Zuinig) te realiseren (waterstof, biogas, bijmengen biobrandstoffen). Elektrische auto’s zijn kansrijk, maar zullen komend decennium nog niet zo’n groot marktaandeel verwerven dat verkeersgerelateerde milieuproblematiek is opgelost.

  Bereik plug-in hybride: 15 tot 25 km
  Bereik volledig elektrisch: meer dan 100 km


  Kansen door versnelde introductie elektrisch rijden
  Energiepositie: verminderen afhankelijkheid fossiele brandstoffen en van olieproducerende landen. Auto’s kunnen tevens opslagreservoir worden voor ’s nachts geproduceerde elektriciteit.

  Economie: Nederland kent veel toeleveranciers en kennisinstituten. Elektrisch rijden biedt nieuwe spelers in de auto-industrie kansen op gebied van innovatie. Zoals bijvoorbeeld Duracar. Elektrisch rijden kan de economie versterken.

  Milieu:
  Klimaat – elektrische auto heeft een 35 % lagere CO2-emissie dan gemiddelde auto met verbrandingsmotor (well-to-wheel, gemiddelde stroomproductie NL, cijfer TNO per 2020).
  Lucht – geen uitstoot van fijn stof en NOx, al zal Nederland ook zonder elektrische auto’s aan de internationale normen voldoen.
  Geluid – elektrische auto’s zijn stil.

  Belemmeringen en onzekerheden
  Accu’s: Huidige batterijen bieden onvoldoende actieradius – de toekomst op dit punt is ongewis. Anderzijds zijn de meeste autoritten korter dan 50 km. Er bestaat ook onzekerheid over de beschikbaarheid van grondstoffen als lithium, al zal het gebruik ervan door technologische ontwikkelingen dalen en is hergebruik mogelijk.

  Laadinfrastructuur: over de beste scenario’s is nog volop discussie. Dat varieert van snellaadpunten bij tankstations tot opladen thuis en accuwisselstations. Dat neemt niet weg dat er een basislaadstructuur moet komen om elektrisch rijden mogelijk en aantrekkelijk te maken. Er zijn veel gemeentelijke initiatieven, afstemming ervan is belangrijk om versnippering van soorten oplaadsystemen te voorkomen.

  Businesscase: de accu kost 8.000 tot 10.000 euro (bij grootschalige productie) terwijl de variabele kosten van elektrisch rijden laag zijn. De prijs van accu’s zal naar verwachting verbeteren al zijn prestaties, gebruiksmogelijkheden en levensduur nog onzeker. Fiscaal beleid en kilometerbeprijzing zullen de business case van elektrisch rijden beïnvloeden.

  Energievoorziening: bij grote aantallen auto’s moet de wijzen van levering (gespreid in de tijd) geregeld worden om een vraakpiek te vermijden. Het aantal elektrische auto’s groeit geleidelijk, er is tijd om te kijken naar intelligente netwerken. Het kabinet komt met een Taskforce Smart Grids waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd. De taskforce werkt een visie uit op midden- en lange termijn. Tevens wordt gekeken naar een relatie met de slimme meter die een aanloop vormt naar Smart Grids.

  Veiligheid: met name rond veiligheid bij ongevallen zullen er regels moeten worden ontwikkeld (botsveiligheid, brandveiligheid, waterveiligheid). Tevens ontbreekt motorgeluid, waardoor voetgangers minder goed anticiperen op de auto’s.

  Door deze onzekerheden is de koopbereidheid niet zeker. Proeftuinen moeten hierin inzicht bieden komende jaren. Het kostenplaatje is bepalend, maar ook de emotie. Verder verdient de consumentbescherming door aandacht voor vrije toegang tot oplaadpunten en vrijheid bij het kiezen van oplaaddiensten.


  Rijksbijdrage versnelde introductie elektrische auto’s

  1. Formule E-team voor goede samenwerking
  Opdracht: verbinden van inzet maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven en daarmee zorgen voor resultaat.

  2. Financieren en opzetten proeftuinen
  Om te testen, leren, bewijzen en demonstreren. Subsidie via tenderregeling. Samenhang met ontwikkelen Smart Grids.

  3. Launching Customer
  Rijk en andere overheden gaan over tot aanschaf. Samen met andere fleetowners zorgt dat voor leereffect en ontstaat er marktgroei naast de proeftuinen.

  4. Infractructuur
  Rijk stimuleert aanleg oplaadnetwerk inclusief aanpassingen huidige netwerk. Aanleg netwerk wordt onderdeel ministerieel beleid t.a.v. tankstations. Het gebruik van groene stroom wordt een voorwaarde.

  5. Ontwikkeling/productie auto’s en onderdelen
  Rijk draagt bij aan investeringen m.b.t. ontwikkeling en productie van auto’s en onderdelen.

  6. Regierol rijk
  Zoals opzetten inkoopconsortia voor voordelige aanschaf voertuigen en het bevorderen van stadsdistributiecentra waarbij elektrische auto’s goederen naar de centra transporteren.

  7. Flankerend beleid
  Fiscale stimulansen en een gunstige behandeling bij kilometerbeprijzing [Eurlings zegde vrijdag officieus toe dat de elektrische auto in een lage categorie zal vallen – MB]

  Voor het opzetten van proeftuinen is 10 miljoen euro gereserveerd. De overige 55 miljoen zijn mede onderdeel van de strijd tegen de financieel-economische crisis.

  De inzet van overheid zal het zeven- tot achtvoudige aan bedrijfsinvesteringen uitlokken (500 miljoen euro). In totaal levert het 1.500 tot 2.000 arbeidsjaren op.

  Fiscale stimulans
  Vrijstelling MRB en BPM – bijtelling 10 %
  Vrijstelling CO2-component kilometerbeprijzing
  Gebruik VAMIL en MIA (vrije afschrijving en investeringsaftrek) voor bedrijven – van toepassing op auto’s en laadpunten

  Accijnsderving brandstof
  Elektriciteit is accijnsvrij – maar er is wel een energiebelasting.
  Accijnsderving elektrisch rijden komt op geschat 640 euro per auto (2020) voor de brandstof.
  Vanuit huidige begrotingsregels geldt dat accijnsderving niet jaarlijks hoeft te worden gedekt. Wel daalt het inkomen van de overheid – toekomstige kabinetten kunnen kiezen de derving te dekken met andere inkomsten. Bijvoorbeeld door hogere diesel/benzineaccijns.

  Borgen gecoördineerde en gefaseerde marktintroductie
  Formule E-team moet de coördinatie en fasering verzorgen. Kansen elektrisch rijden zijn te groot om er onvoorzichtig mee om te gaan, maar de onzekerheden zijn te groot om nu al veel vast te leggen. Flexibiliteit is een must.


  Stadia versnelde marktintroductie
  2009-2011
  Proeftuinen - enkele tientallen tot honderden auto’s

  2012-2015
  Opschaling – 15.000-20.000 auto’s

  2015 - 2020
  Verdere uitrol – 200.000

  2020 en verder
  Volwassen markt – 1.000.000 auto’s in 2025

  Deze cijfers zijn een prognose en geen ambitie. Pas in 2012 na afronden van de proeftuinen is de tijd rijp voor een kwantitatieve ambitie m.b.t. 2020.

  Bijlage 2: elektrische auto en milieu
  CO2-emissie per km is gemiddeld 69 gram voor elektrisch rijden, tegen 107 gram voor de gemiddelde auto met verbrandingsmotor. Dat voorspeelt het TNO m.b.t. 2020.Voorwaarde is dat de doelen m.b.t. groene elektriciteitsproductie worden gerealiseerd.
  Volgens TNO is zelfs rijden op kolenstroom (zonder CO2-opslag) gunstige: 22% minder emissie. Vanwege emissiehandel kan grotere stroomvraag door elektrische auto tegen 0% extra emissie worden geleverd.

  Mogelijk kan ook geoptimaliseerde hybrideauto een vergelijkbare emissie (69 g/km) realiseren in 2020.

  CO2-emissie
  Gemiddeld per km – per 2020

  Nieuwe benzine/diesel
  TTW – 95 gram
  WTW – 107 gram

  Elektrische auto
  TTW – 0 gram
  WTW – 69 gram

  Reductie totaal bij 200.000 voertuigen (12.000-15.000 km/jr)
  Verkeer totaal 0,3 Megaton
  Nederland totaal 0,1 – 0,3 Megaton

  Elektrische auto’s rijden schoner dan benzine- en dieselauto’s die aan de toekomstige Euro 6-nrom voldoen.

  Bijlage 3: Europese regels

  CO2-norm
  in 2020 geldt een emissienorm van 95 gram CO2/km
  De kosten voor een gram extra CO2-reductie worden geschat op 95 euro.
  Dat is tevens de boetehoogte.
  Rekenend met 95 euro per gram, komt het CO2-voordeel voor elektrisch rijden op 7.500 tot 8.500 euro.

  Vanaf 2020 is de meest waarschijnlijke stimulans 7.500 tot 8.500 euro per auto, eenmalig. In de jaren ervoor komt er geen stimulans.

  Richtlijn hernieuwbare energie

  Brandstofverbruik 2015 bedraagt gemiddeld 1:20, in 2020 wordt dat 1:25.
  Bij 12.000 km/jaar vervangt de elektrische auto in 2015 600 liter benzine/diesel, in 2020 is dat 500 liter. De richtlijn Hernieuwbare energie kent en stimulans van 150 tot 200 euro per jaar toe voor elektrische auto’s.

  Bijlage 4: Business case

  Prognose accukosten
  2010 575 tot 700 euro/kWh
  2015 385 tot 580 euro/kWh
  2020 190 tot 230 euro kWh

  Formaat accu
  Stadsauto 16 Wh
  Compacte middenklasser 20 kWh
  Oplaadbare hybride 5 tot 16 kWh

  Vergelijkingen
  1. Elektrische auto versus Citroën C2 (benzine)
  10.000 km/jaar
  Benzine: 6 liter/100 km (1,50 euro/liter)
  Elektriciteit: 0,154 kWh/km (0,22 euro/kWh
  Voordeel onderhoud: 300 euro/jaar
  Aanschafkosten elektrische auto excl. accu: 7.500 euro
  Terugverdiendtijd incl. accukosten: 8 jaar
  Terugverdientijd 2020 incl. accukosten: 4 jaar

  2. Elektrische auto versus VW Golf (benzine)
  15.000 km/jaar
  Benzine: 7 liter/100 m (1,50 euro/liter)
  Elektriciteit: 0,18 kWh/km (0,22 euro/km)
  Voordeel onderhoud: 350 euro/jaar
  Aanschafkosten elektrische auto excl. accu: 1.500 euro
  Terugverdientijd incl. accukosten: 5-6 jaar
  Terugverdientijd 2020 incl accukosten: 2,5-3 jaar

  3. oplaadbare hybride obv Prius versus VW Golf (benzine)
  18.000 km/jaar (waarvan 40 % elektrisch)
  Accupakket 4.000 euro (25 km bereik)
  Benzine: 7 liter/100 km (1,50 euro/liter)
  Elektriciteit: 0,2 kWh/km (0,22 euro/kWh)
  Aanschafkosten (excl. accu): 23.500 euro
  Terugverdientijd incl. accukosten: 9-10 jaar
  Terugverdientijd 2020 incl. accukosten: 4,5 – 5 jaar

  4. Kleine, elektrische besteller versus Opel Combo (diesel)
  30.000 km/jaar
  Diesel: 7 liter/100 km (1,10 euro/liter)
  Elektriciteit: 0,2 kWh/km (0,22 euro/kWh)
  Voordeel onderhoud 650 euro/jaar
  Aanschafkosten elektrische auto excl. accu: 6.000 euro
  6% rentekosten accuaanschaf
  Terugverdientijd: 4-5 jaar
  Bij benutten MIA en VAMIL-regelingen is de terugverdientijd korter.
  Terugverdientijd 2020: 2-2,5 jaar.

  Conclusies:
  Veelrijders verdienen meerkosten op dit moment snel terug – al is veel rijden tegenstrijdig met het beperkte bereik van een elektrische auto.

  De cijfers zijn gebaseerd op 2010, maar er zijn veel ontwikkelingen die de uitkomsten (kunnen) beïnvloeden, zoals:

  Prijsontwikkeling accu’s
  Kilometerbeprijzing elektrische auto’s
  Voordeel BPM, MRB
  Ombouw BPM naar CO2-belasting
  Reductie verbruik reguliere auto’s met verbrandingsmotor, meer specifiek de hybrideauto
  Ontwikkeling prijs benzine/diesel

  Bijlage 5: Formule E-team
  Doel: zorgen voor samenspel overheden, marktpartijen en maatschappelijke betrokken organisaties om belemmeringen en onzekerheden weg te nemen.

  Organisatie
  Compact werkteam, met krachtige, gezaghebbende en ondernemende voorzitter als boegbeeld en leden uit alle betrokken partijen.
  Onafhankelijk secretariaat
  Steun van betrokken partijen en instanties

  Opdracht
  Aanjagen verbindingen tussen initiatieven
  Breekijzer bij problemen
  Overzicht voortgang
  Advisering

  Bijlage 6: Marktontwikkeling elektrische voertuigen (cumulatief)

  2010 1.173 verkocht
  2015 16.167 verkocht
  2020 201.543 verkocht (13 % marktaandeel)
  2025 1.326.543 verkocht (56 % marktaandeel)
  2030 3.391.167 verkocht (73 % marktaandeel)
  2033 4.728.358 verkocht (75 % marktaandeel)


  Bron:
  ZERAuto, 6 juli 2009
  Volledige tekst brief aan de Tweede Kamer, 3 juli 2009 ('Plan van Aanpak Elektrisch Rijden') (pdf, 32 pag.)
  Video Verkeer en Waterstaat over presentatie plan 3 juli 2009

 • #2
  Oorspronkelijk geplaatst door Wouter Bekijk bericht
  volgens mij nog niet langsgekomen hier.
  Dat heeft een reden: De 14%-fappers zitten bij de buren.
  $ (cat - 2>&1 ) > /dev/null

  Comment


  • #3
   Moet een Belg ons er weer aan herinneren :-(

   Blijf de electrische auto een tussenvorm vinden.
   Waarom zijn die dingen eigenlijk zo kannonne duur?
   Een benzinetank kost 600 euro, dus ipv een benzinetank kan ik al zo'n 10 accu's kopen.
   Een electromotor is ook goedkoper dan een verbrandingsmotor.
   Geen enkele reden om zo duur te zijn.

   Wat zie ik over het hoofd?
   Het is verontrustend dat de enige zekerheid in ons leven (dat we doodgaan) nog steeds niet empirisch is bewezen voor iedereen.
   Het licht aan het einde van de tunnel is een aanstormende trein

   Comment


   • #4
    Die tank van 600 is natuurlijk en masse gebakken, van te voren in den treure getest, ontworpen, de hele mikmak van design-ontwerp-productie-marketing-aflevering komt aan bod.

    Die Tesla is niet voor niets zo duur ; alles is custommade, die accu moet er met de hand ingeschroefd worden, dit i.t.t. de flink geautomatiseerde en robotiseerde productielijnen van de grote jongens.

    De kosten van een auto zitten verder onder andere in het voortraject (ik heb ooit bedragen van +/- 1 miljard horen noemen voor het ontwikkelen van een nieuwe bodemplaat van een bepaald model).

    Vergis je verder niet in de levering ; als er een vrachtschip met 3000 daewoos uit korea aanmeert zijn de kosten per auto redelijk laag. Als je 5 electrische bakjes uit de US moet overbrengen zijn de vervoerskosten een tikje hoger.

    Al die beetjes wegen flink mee en zorgen snel voor een prijs x 2 t.o.v. een vrijwel identieke auto maar dan geproduceerd door een groot merk. Even kort door de bocht.

    Comment


    • #5
     Oorspronkelijk geplaatst door M4 Bekijk bericht
     Die tank van 600 is natuurlijk en masse gebakken, van te voren in den treure getest, ontworpen, de hele mikmak van design-ontwerp-productie-marketing-aflevering komt aan bod.
     Aan de andere kant; Als men aan een standaard voor accu's wil(zeg 5 maten) kan juist die accu en masse gebakken worden. Als dat een externe partij is hoeft de fabrikant zich er niet eens druk om te maken. Voor motoren geldt een beetje hetzelfde. Die elektrozooi is toch één pot nat dus ik neem aan dat mensen niet warm gaan lopen voor de 'BMW-6 fase motor'.

     Eerlijk gezegd snap ik de prijzen ook niet. Het enige wat volgens mij echt duurder is dan het onderdeel dat het vervangt is de accu. Verder heb je bij het ontwerpen minder problemen met ruimte, dus zou dat ook makkelijker moeten gaan.

     Probeert men misschien een verlies aan omzet in onderhoud te compenseren?
     Every second of your life is a part of your song

     Comment


     • #6
      Wellicht dat Paco een nieuw draadje op Zapruder kan openen over dit nieuwe complot der electrische autosch ;)

      Comment


      • #7
       Voor het opzetten van proeftuinen is 10 miljoen euro gereserveerd. De overige 55 miljoen zijn mede onderdeel van de strijd tegen de financieel-economische crisis.
       Misbruik van anders bestemd geld.

       De inzet van overheid zal het zeven- tot achtvoudige aan bedrijfsinvesteringen uitlokken (500 miljoen euro). In totaal levert het 1.500 tot 2.000 arbeidsjaren op.
       Yeah sure. Ambtelijke wishful thinking.
       All rights reserved. Permission granted to partially copy posts for quoting. Generic remarks do not necessarily apply to specific individuals. Smileys do apply even when not explicitly stated. In case of doubt consider the offending text a joke. A lack of understanding on your side does not constitute a lack of humor on my side. If you still feel offended, HTFU and get a life.

       Comment


       • #8
        Oorspronkelijk geplaatst door M4 Bekijk bericht
        Wellicht dat Paco een nieuw draadje op Zapruder kan openen over dit nieuwe complot der electrische autosch ;)
        Dat 'complot' is er natuurlijk al lang :-)

        Comment


        • #9
         Tja, kom er maar eens achter. Misschien kost een Golfje af fabriek maar 5k.

         Een drive voor een elektromotor van 100kW kost ook zoiets, maar dan consumentenprijs.
         Kawa Versys 2010 MX-5 nc White up!

         Comment


         • #10
          What is new:

          http://home.kabelfoon.nl/~tpoesiat/electro.html

          :-)
          "Don't play what's there, play what's not there." - Miles Davis
          BMW 2002 Tii 1972; Mazda MX5 1.8 NB 1998; Ford Focus 1.6 Futura 2004

          Comment


          • #11
           Vorige week reed ik langs Min verkeer & waterstaat en daar stond 't parkeerterrein vol met (semi)electrisch aangedreven auto's, ook die electrische lotusjes. 2 jaar geleden hadden er naast de Prius misschien wat electrische invalidenvoertuigen gestaan, maar ik vind de ontwikkeling razendsnel gaan en dat is louter positief in mijn optiek, zoals in andere draadjes ook al aangegeven. De ontwikkeling gaat nu zo snel, dat je ook al meteen ontwikkelingen ziet die vergelijkbaar zijn met andere branches/producten, zoals de mobiele telefonie. Je neemt een abonnement en krijgt je voertuig er gratis bij. Dat bestaat nu al en er zullen er nog vele komen.

           Comment


           • #12
            Bij Liander (netbeheerder) gaan in het najaar de meteropnemers (iig die minder dan 150km per dag rijden) rondrijden in volledig elektrische auto’s, zie foto. Met volle accu’s kan de auto een kleine 200 kilometer afleggen.
            Attached Files

            Comment


            • #13
             Je moet die foto even in een ander formaat plaatsen, die auto lijkt zo net op een getest NCAP voertuig.


             ;)

             Comment


             • #14
              Zo zien ze er IRL ook uit Cav, in A'dam rijden er al een paar rond.


              Overigens,

              "Sowieso is de opbouw van een ’gewone’ auto tot een elektrische bolide prijzig. De aanschafprijs van een elektrische Volkswagen Golf, waarvan Essent er een handvol heeft rondrijden, ligt momenteel op €90.000, waarbij ruim €70.000 zit in het elektrificeren. Alleen de benodigde accu kost al €40.000.

              Winckens: „Nu zal een nieuwe offerte 15% hoger uitpakken dan een half jaar geleden. Gelukkig hebben wij vorig jaar al prijsafspraken gemaakt.” De leveranciers in Duitsland, de Verenigde Staten, Korea en Maleisië kunnen steeds meer vragen, aangezien de nieuwe orders blijven binnenstromen"

              http://www.telegraaf.nl/dft/4352870/...__.html?p=30,1
              Veritatis simplex oratio est

              Comment


              • #15
               Zoveel voor een accu?? 90% winstpakker voor de producent, 1% per auto in de pocket voor de inkoper?

               Niet normaal, ik kan 't me echt niet voorstellen dat dat zoveel moet kosten.

               Comment

               Working...
               X